Przedmiotów w koszyku: 0 

Zasady Ochrony Prywatności 

Zasady Ochrony Prywatności
Perla Negra Alfredo Di Girolamo jako wyłaczny dystrybutor w Polsce marki Galvanina Century („My”) dbamy o ochronę i poszanowanie prywatności użytkowników. Niniejsze zasady ochrony prywatności stanowią podstawę, na której przetwarzane są dane osobowe uzyskiwane od lub przesyłane przez użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami w celu zrozumienia naszego podejścia i praktyk związanych z danymi osobowymi oraz sposobem ich przetwarzania. 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”), organem kontrolującym dane jest firma Perla Negra Alfredo Di Girolamo z siedzibą w:
 
ul. Ks. warszawskiego 49 b
 
05-850 Ożarów Mazowiecki
 
Telefon: +48 732 231 626
 
E-mail: kontakt@perlanegra.pl
 
 
 
Gromadzenie informacji
Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane dotyczące użytkowników:
 
1. Dane kontaktowe uzyskiwane w ramach formularzy uzupełnianych na naszej stronie internetowej www.galvanina.pl, w tym informacje w ramach:
 
• subskrypcji Newslettera;
 
• zamawiania broszury reklamowej;
 
• umówienia na degustacji;
 
• zapytania o dany produkt;
 
• prośby o kontakt telefoniczny;
 
• odpowiedzi na kampanię;
 
• uczestnictwa w konkursie lub promocji;
 
• przesłania pytania lub opinii.
 
2. Szczegóły odwiedzin naszej strony przez użytkownika, w tym dane dotyczące ruchu sieciowego, lokalizacji i dzienników odwiedzin oraz inne dane komunikacyjne, a także informacje o wykorzystanych zasobach. 
 
Użytkownik może zrezygnować z opcji otrzymywania korespondencji od nas lub naszych partnerów w momencie przesłania do nas danych oraz przy każdej okazji nawiązania kontaktu z naszej strony.
 
Adresy IP
Możemy gromadzić informacje dotyczące komputera użytkownika, w tym jego adresu IP, systemu operacyjnego i typu przeglądarki internetowej w celach związanych z zarządzaniem stroną internetową oraz przesyłaniem danych zbiorczych do reklamodawców. Są to dane statystyczne dotyczące czynności związanych z przeglądaniem oraz wzorcami zachowań, które w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.
 
Pliki cookie
Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane pliki cookie, które umożliwiają odróżnienie użytkownika od innych. Dzięki temu możemy ułatwić obsługę naszego serwisu podczas przeglądania, a także usprawnić jego funkcjonowanie. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz ich zastosowania można znaleźć w sekcji poświęconej plikom cookie, dostępnej po kliknięciu w tym miejscu. Jeśli chcesz wyłączyć obsługę plików cookie, zapoznaj się z zasobami pomocy swojej przeglądarki.
 
Miejsce przechowywania danych osobowych
Gromadzone przez nas dane mogą być przesyłane i przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Dane te mogą być przetwarzane przez administratora znajdującego się poza obszarem EOG, zatrudnionego przez nas lub jednego z naszych dostawców. Przesyłając dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich transfer, przechowywanie lub przetwarzanie w opisany powyżej sposób. Zobowiązujemy się podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych w zgodzie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności. 

 
Sposoby wykorzystania informacji
Informacje dotyczące użytkownika są wykorzystywane następująco:
 
• Na potrzeby zapewnienia najlepszego sposobu prezentowania zawartości naszej witryny z perspektywy użytkownika oraz jego komputera;
 
• Na potrzeby dostarczenia informacji na temat naszych produktów, usług, ofert lub rozwiązań technicznych na żądanie użytkownika lub z własnej inicjatywy, po wcześniejszym uzyskaniu zgody użytkownika na ich przesyłanie;
 
• Na potrzeby kontaktu w związku z opiniami na temat naszych produktów i usług, które mogą zostać wykorzystane do działań marketingowych oraz badań i analiz, po wcześniejszym uzyskaniu zgody użytkownika.
 
Możemy także wykorzystywać dane osobowe lub udostępniać je wybranym podmiotom w celu dostarczania informacji na temat dóbr i usług, które mogą interesować użytkownika. W tym celu my lub wspomniane podmioty mogą skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. 
 
Kontakt drogą elektroniczną będzie nawiązywany wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody użytkownika.
 
Opcje wyboru
Użytkownik będzie mógł skorzystać lub zrezygnować z opcji wykorzystywania jego danych w sposób opisany powyżej w chwili ich przesyłania. 
 
Przykład: podczas zamawiania broszury reklamowej i podawania danych osobowych można wybrać opcję nieotrzymywania jakichkolwiek informacji od firmy Perla Negra Alfredo Di Girolamo lub jej partnerów lub poinformować nas o najbardziej optymalnym sposobie kontaktu w celu przekazania interesujących użytkownika informacji.
 
Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane w sposób opisany powyżej lub udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych, zaznacz odpowiednie pole wyboru w formularzu, za pomocą którego gromadzimy Twoje dane. 
 
Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać od nas korespondencji e-mail lub innych materiałów promocyjnych, możesz zrezygnować z tej opcji, korzystając z jednej z poniższych metod:
 
• odpowiadając na wiadomość e-mail i umieszczając w temacie dopisek „unsuscribe” (anulowanie subskrypcji);
 
• korzystając z pól dotyczących rezygnacji z opcji, które znajdują się w formularzu, a następnie przesłanie go;
 
• kontaktując się listownie z działem zarządzania bazami danych pod adresem: Perla Negra Alfredo Di Girolamo ul. Ks. warszawskiego 49 b 05-850 Ożarów Mazowiecki
 
• dzwoniąc pod numer +48 732 231 626.
 
Udostępnianie informacji
Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione dowolnemu członkowi naszej grupy lub innym podmiotom działającym w imieniu firmy . 
 
Dane te możemy także udostępnić innym podmiotom, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa bądź też w celu wyegzekwowania Warunków użytkowania lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Perla Negra Alfredo Di Girolamo, naszych klientów lub innych podmiotów. 
 
Czynności na stronie internetowej
Korekta / aktualizacja / dostęp do danych osobowych
Jeśli dane osobowe (np. kod pocztowy lub adres e-mail) ulegną zmianie lub stwierdzimy, że są niepełne, podejmiemy działania w zakresie ich korekty, aktualizacji lub usunięcia z naszej bazy danych. W celu powiadomienia nas o zmianie lub niezgodności należy skorzystać z formularza Update your Details (Aktualizacja danych) lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 732 231 626.
 
Łącza do witryn innych podmiotów
Nasza witryna może od czasu do czasu zawierać łącza do i z witryn naszych partnerów, reklamodawców oraz spółek stowarzyszonych. Firma Perla Negra Alfredo DI Girolamo nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron internetowych, do których prowadzą łącza z jej witryny. Decydując się na odwiedzenie strony internetowej innego podmiotu, użytkownik zobowiązuje się zapoznać z właściwymi zasadami ochrony prywatności oraz obowiązującymi warunkami użytkowania.
 
Powiadomienie o zmianach
Jeśli zdecydujemy się zmienić zasady ochrony prywatności, opublikujemy zmiany na naszej Stronie głównej, aby użytkownicy mieli łatwy dostęp do informacji na temat gromadzonych przez nas danych oraz sposobu ich wykorzystywania, a także, w niektórych przypadkach, udostępniania. Jeśli w którymkolwiek momencie zdecydujemy się wykorzystać dane użytkowników w sposób inny niż określony w momencie ich gromadzenia, poinformujemy użytkowników o tym fakcie za pośrednictwem poczty e-mail. Użytkownik będzie mógł wyrazić zgodę na nową formę wykorzystania danych lub odrzucić ją.
 
Pliki cookie
 
Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane pliki cookie, które umożliwiają odróżnienie użytkownika od innych. Dzięki nim możemy ułatwiać obsługę naszego serwisu i mierzyć jego skuteczność. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz ich zastosowania można znaleźć w sekcji Zasady dotyczące plików cookie.